Oil Only Sorbenter

Absorberar både petroleumbaserade vätskor och olja. Flyter på vatten även vid mättat tillstånd.