Universal Sorbenter

Absorberar de flesta vätskor, både olja, kemikalier, lösningsmedel, skärvätska, och vatten.