Spillredskap

Spillredskap är ett begrepp för miljötekniska verktyg för att samla upp och begränsa olje- och kemikaliespill vid kemikalieolyckor, samt droppande och stänk vid industriell produktion.

Varje spill är unikt, och då är det viktigt att ha god kännedom vid val av spillredskap och dess egenskaper. Vi fokuserar på er totalekonomi samt hjälper er att hitta rätt produkt till rätt ändamål. 

Vi har totalt 75 års branscherfarenhet, med största sannolikhet besitter vi längst erfarenhet i hela Skandinavien.